پروژه های تمام شده

پروژه بوستان ذاکر

  

مدیر عامل سازمان


 

عربعلی بهمن خواه

نظرسنجی

میزان رضایت شما از عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ارومیه:
ثبت نظر  نمایش نتایج
سازمان خدمات موتوری بازوی توانمند شهرداری ارومیه