مدیر عامل سازمان


 

عربعلی بهمن خواه

نظرسنجی

میزان رضایت شما از عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ارومیه:
ثبت نظر  نمایش نتایج

پیوند ها

سازمان خدمات موتوری بازوی توانمند شهرداری ارومیه
Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!