فعالیت ماشین آلات زیرسازی ، همکاری با  سازمان آرامستانها ، قطعه 60 باغ رضوان فعالیت ماشین آلات زیرسازی ، همکاری با سازمان آرامستانها ، قطعه 60 باغ رضوان

فعالیت ماشین آلات زیرسازی ، همکاری با سازمان آرامستانها ، قطعه 60 باغ رضوان

فعالیت جاروهای مکانیزه جهت رفت و روب شهری فعالیت جاروهای مکانیزه جهت رفت و روب شهری

فعالیت جاروهای مکانیزه جهت رفت و روب شهری

شستشوی مخازن ماشین آلات جمع آوری  زباله شستشوی مخازن ماشین آلات جمع آوری زباله

شستشوی مخازن ماشین آلات جمع آوری زباله

برف روبی و نمک پاشی معابر 1397/11/27 برف روبی و نمک پاشی معابر 1397/11/27

برف روبی و نمک پاشی معابر 1397/11/27

برف روبی و نمک پاشی معابر 1397/11/27 برف روبی و نمک پاشی معابر 1397/11/27

برف روبی و نمک پاشی معابر 1397/11/27

برف روبی و نمک پاشی معابر 1397/11/27 برف روبی و نمک پاشی معابر 1397/11/27

برف روبی و نمک پاشی معابر 1397/11/27

فعالیت ماشین آلات اداره در منشعبات خیابان استادان ، همکاری با منطقه 5  1397/11/30 فعالیت ماشین آلات اداره در منشعبات خیابان استادان ، همکاری با منطقه 5 1397/11/30

فعالیت ماشین آلات اداره در منشعبات خیابان استادان ، همکاری با منطقه 5 1397/11/30

برف روبی و نمک پاشی معابر 1397/11/27 برف روبی و نمک پاشی معابر 1397/11/27

برف روبی و نمک پاشی معابر 1397/11/27

لایروبی کانال آب ، همکاری با ناحیه 6 ( خیابان حسنی) لایروبی کانال آب ، همکاری با ناحیه 6 ( خیابان حسنی)

لایروبی کانال آب ، همکاری با ناحیه 6 ( خیابان حسنی)

فعالیت ماشین آلات در شهرک مسکونی گلمان فعالیت ماشین آلات در شهرک مسکونی گلمان

فعالیت ماشین آلات در شهرک مسکونی گلمان

مدیر اداره


 

عربعلی بهمن خواه

نظرسنجی

میزان رضایت شما از عملکرد اداره ماشین آلات کل شهرداری ارومیه:
ثبت نظر  نمایش نتایج

تماس با اداره

شماره تلفن :32778104-044

044-32775500

mso@urmia.ir

 آدرس اداره  : ارومیه بزرگراه خاتم انبیا خ شهید لطفی - اداره ماشین آلات کل شهرداری ارومیه 


تماس با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

آمار بازدید
دی ان ان