مدیر اداره ماشین آلات


 

عربعلی بهمن خواه

نظرسنجی

میزان رضایت شما از عملکرد اداره ماشین آلات کل شهرداری ارومیه:
ثبت نظر  نمایش نتایج
اداره ماشین آلات کل بازوی توانمند شهرداری ارومیه
 

 

 

 

 

 

 

فرید حضرت پور

مسئول روابط عمومی اداره ماشین آلات کل شهرداری ارومیه

 

farid.hazratpor@gmail.com

                         

 

 

 

 

                                

 

 

آمار بازدید
دی ان ان